3440890135995282

Wema

Goodness

Ajabu

Adventurous

A Jadi (Mbili)

Traditional (Two)

Chozi

Teardrop

Malaika

Angelic

A Jadi (Moja)

Traditional (One)

Massai (Rangirangi)

A Nilotic ethnic group.

Vidokezo vya Upendo (Tumaini)

Love notes (devoted)

Kushangaza

Bouncing

A Jadi (Nane)

Traditional (Eight)

Fahari

Proud

Magamba ya ng'ombe (Kibibi)

Cowrie Shells (Princess)

Inayopendwa

Cherished

Jahina

Bold

Chokaa

Lime

A Jadi (Saba)

Traditional (Seven)

Ruwaza

Pattern

Fulani

The Fulani are one of the largest ethnic groups in the Sahel and West Africa.

Weupe

Innocence

A Jadi (Sita)

Traditional (Six)

Ibada

Ritual

Malezi

Nurturing

Furahifu

Happy

A Jadi (Tano)

Traditional (Five)

Asili

Ancestry

Tayib

Good

A Jadi (Tatu)

Traditional (Three)

Mlisha (Nyeusi)

Caretaker

Dogo

Little

A Jadi (Tisa)

Traditional (Nine)

Mlisha (Nyeupe)

Caretaker

Kicheko

Merriment

A Kirasta

Rastafari

Kamili

Perfect

Mwaminifu

Loyal

Kifahari

Elegant

Maridadi

Delicate

Afrika (Kumi na moja)

Africa (Eleven)

Jamili

Amiable

Afrika (Kumi)

Africa (Ten)

Juzi

Educated

Afrika (Mbili)

Africa (Two)

Kuvitia

Mesmerizing

Kuwakomboa

Redeem

Ajabu

Wonderful

Afrika (Moja)

Africa (One)

Maasai (Bluu)

A Nilotic ethnic group.

Zinazotoka

Outgoing

Afrika (Nane)

Africa (Eight)

Neema

Grace

Msichana

Lady

Magamba ya ng'ombe (Mungu wa kike)

Cowrie Shells (Goddess)

Magamba ya ng'ombe (Kwini)

Cowrie Shells (Queen)

Utulivu

Tranquility

Mwanzishaji

Author

Malenga

Poet

Mwandishi

Author

Vidokezo vya Upendo (Aminifu)

Love notes (devoted)

Furaha (Kijani)

Delight (Green)

Furaha (Waridi)

Delight (Pink)

Furaha (Machungwa)

Delight (Orange)

Furaha (Hudhurungi)

Delight (Light Brown)

Furaha (Bluu)

Delight (Blue)

Furaha (Dhahabu)

Delight (Golden)

Salama

Peace

Mtawanya

Lavish

Milele

Limitless

Akili

Intelligence

Heshima

Honor

Mfupa

Bone

Nyoya

Feather

Kiongozi (Nyeupe)

Leader (White)

Kiongozi (Manjano)

Leader (Yellow)

Kiongozi (Bluu)

Leader (Blue)

Maendeleo

Growth

Mwanamke (Feruzi)

Woman (Turquoise)

Upendo

Love

Fani

Fyne

Mrembo (Nyekundu)

Cute (Red)

Mrembo (Manjano)

Cute (Yellow)

Mrembo (Bluu)

Cute (Blue)

Kikuyu

A bantu ethnic group - Freedom Fighters.

Tunu

Precious

Ini

Heart

Ongoza

Lead

Doli (Mwangaza)

Doll (Light)

Doli (Giza)

Doll (Dark)

Kuzingatia (Mbili)

Focus (Two)

Inashangaza

Remarkable

Mjuvi

Sassy

Ngumu

Hard

Ajabu

Mysterious

Eneo la Rafiki

Friend Zone

Usawa

Fitness

Sura

Shape

Fomu

Form

Kuwa

Being

Agizo

Order

Ufanisi

Effective

Muhimu

Essential

Rafiki

Friend

Safi

Fresh

Mkuu

Superior

Ushirikiano

Synergetic

Ustawi

Wellness

Hali

State

Inathaminiwa

Treasured

Sega

Honeycomb

Bahati

Fortune

Miujiza

Miraculous

Vijana

Youthful

Ukubwa wa rangi

Pint-Size

Kerubi

Cherubic

Inacheza

Playful

Ya ajabu

Extraordinary

Nyeti

Sensitive

Kujifunza

Learning

Kuharibiwa

Spoiled

Dunya (Moja)

Tiny (one)

Dunya (Mbili)

Tiny (two)

Dunya (Tatu)

Tiny (Three)

Dunya (Nne)

Tiny (Four)

Dunya (Tano)

Tiny (Five)

Dunya (Sita)

Tiny (Six)

Mfupa mdogo (moja)

Small Bone (one)

Mfupa mdogo (mbili)

Small Bone (two)

Mfupa mdogo (tatu)

Small Bone (three)

Mfupa mdogo (nne)

Small Bone (four

Mfupa mdogo (tano)

Small Bone (five)

Mfupa mdogo (sita)

Small Bone (six)

Mfupa mdogo (saba)

Small Bone (seven)

Mfupa mdogo (nane)

Small Bone (eight)

Mfupa mdogo (kumi)

Small Bone (ten)

Mfupa mdogo (kumi na moja)

Small Bone (eleven)

Mfupa mdogo (kumi na mbili)

Small Bone (twelve)

Vungu (moja)

Hollowed-circle (one)

Vungu (mbili)

Hollowed-circle (two)

Vungu (tatu)

Hollowed-circle (three)

Vungu (nne)

Hollowed-circle (four)

Vungu (tano)

Hollowed-circle (five)

Vungu (sita)

Hollowed-circle (six)

Vungu (saba)

Hollowed-circle (seven)

Vungu (nane)

Hollowed-circle (eight)

Vungu (tisa)

Hollowed-circle (nine)

Vungu (Kumi)

Hollowed-circle (ten)

Vungu (Kumi na moja)

Hollowed-circle (eleven)

Vungu (Kumi na moja)

Hollowed-circle (twelve)

Shuka (moja)

Shuka (one)

Shuka (mbili)

Shuka (two)

Shuka (tatu)

Shuka (three)

Tiara (Kijani)

Kite (Green)

Tiara (Manjano)

Kite (Yellow)

Tiara (Dhahabu)

Kite (Gold)

Tiara (Bluu)

Kite (Blue)

Zulu (Bluu)

Kite (Blue)

Zulu (Manjano)

Kite (Yellow)

Zulu (Rangirangi)

Kite (Multicolored)

Ukoo (moja)

Kindred (one)

Ukoo (mbili)

Kindred (two)

Kauri (Nyekundu moja)

Cowry (Red one)

Kauri (Nyekundu mbili)

Cowry (Red two)

Kauri (Umoja)

Cowry (Singluar)

Kauri (Manjano Umoja)

Cowry (Yellow Singular)

Diski (moja)

Disk (one)

Diski (mbili)

Disk (two)

Diski (tatu)

Disk (three)

Diski (nne)

Disk (four)

Mwamba wa Wasichana Weusi (Hudhurungi)

Black Girls Rock (Light Brown)

Mwamba wa Wasichana Weusi (Nyeusi)

Black Girls Rock (Light Brown)

Jambo La Maisha Nyeusi (nyeusi)

Black Lives Matter (Black)

Jambo La Maisha Nyeusi (Hudhurungi)

Black Lives Matter (Light Brown)

Uzuri wa asili (Kahawia)

Motherland (Brown)

Uzuri wa asili (Hudhurungi)

Motherland (Light Brown)

Afrika ya mbao (Hudhurungi)

Wooden Africa (Light Brown)

Afrika ya mbao (Kahawia)

Wooden Africa ( Brown)

Afrika ya mbao (Nyeusi)

Wooden Africa ( Black)

Nguvu Nyeusi

Black Power

Ankh (moja)

Ankh (one)

Ankh (mbili)

Ankh (two)

Ankh (tatu)

Ankh (three)

Gye Nyame

The Supremacy of God.

Nyame Ye Ohene (Mwangaza)

The Supremacy of God.

Nyame Ye Ohene (Giza)

The Supremacy of God.

Afro (Hudhurungi)

Afro (Light Brown)

Afro (Nyeusi)

Afro (Black)

Afro (Kahawia)

Afro (Brown)

Mwanamke mweusi (moja)

Black Woman (one)

Mwanamke mweusi (mbili)

Black Woman (one)

Uchawi wa Msichana mweusi

Black Girl Magic

Ua

Bloom

Utatu (Kijani)

Trinity (Green)

Utatu (Rangirangi)

Trinity (Multicolored)

Machozi (Kijani)

Teardrop (Green)

Machozi (Manjano)

Teardrop (Yellow)

Machozi (Bluu)

Teardrop (Blue)

Machozi (Rangirangi)

Teardrop (Multicolored)

Wazi (manjano)

Sincere (Yellow)

Wazi (Bluu)

Sincere (Blue)

Tarabe (manjano)

Double (Yellow)

Tarabe (Bluu Nyepesi)

Double (Light Blue)

Tarabe (Kijani)

Double (Green)

Tarabe (Nyeupe)

Double (White)

Mfupa (Moja)

Bone (One)

Mfupa (Mbili)

Bone (Two)

Mfupa (Tatu)

Bone (Three)

Mfupa (Nne)

Bone (Four)

Mfupa (Tano)

Bone (Five)

Mfupa (Sita)

Bone (Six)

Mfupa (Chozi)

Bone (Tear)

Mfupa (Msambamba)

Bone (Rhombus)

Ya Jumla

Global

Msambamba

Rhombus

Jani (Kijani)

Leaf (Green)

Jani (Waridi)

Leaf (Pink)

Ankh (Waridi)

Ankh (Pink)

Ankh (Feruzi)

Ankh (Turquoise)

Afrika (Tatu)

Africa (Three)

Afrika (Nne)

Africa (Four)

Afrika (Tano)

Africa (Five)

Afrika (Sita)

Africa (Six)

Afrika (Saba)

Africa (Seven)

Afrika (Tisa)

Africa (Nine)

Duaradufu (Moja)

Oval (One)

Duaradufu (Mbili)

Oval (Two)

Duaradufu (Tatu)

Oval (Three)

Duaradufu (Nne)

Oval (Four)

Chozi (Moja)

Tear (One)

Chozi (Mbili)

Tear (Two)

Chozi (Tatu)

Tear (Three)

Chozi (Nne)

Tear (Four)

Chozi (Tano)

Tear (Five)

Duara (Moja)

Circle (One)

Duara (Mbili)

Circle (Two)

Duara (Tatu)

Circle (Three)

Duara (Nne)

Circle (Four)

Mviringo (Moja)

Circle (One)

Mviringo (Mbili)

Circle (Two)

Mviringo (Tatu)

Circle (Three)

Nusuduara (Moja)

Semi-Circle (One)

Nusuduara (Mbili)

Semi-Circle (Two)

Nyumbani (Moja)

Home (One)

Nyumbani (Mbili)

Home (Two)

Nyumbani (Tatu)

Home (Three)

Shada (Nyeupe)

Tassel (White)

Shada (Nyekundu)

Tassel (Red)

Shada (Nyeusi)

Tassel (Black)

Matanzi (Bluu nyepesi na manjano)

Loops (Light Blue & Yellow)

Matanzi (Nyekundu)

Loops (Red)

Matanzi (Rasta)

Loops (Rastafari)

Matanzi (Upendo)

Loops (Love)

Matanzi (Neema)

Loops (Grace)

Tamasha (Nyeusi)

Festival (Black)

Tamasha (Rasta)

Festival (Rastafari)

Matanzi (Pan-Afrika)

Loops (Pan-African)

Tamasha (Upendo)

Festival (Love)

Tamasha (Uhai)

Festival (Life)

Tamasha (Furaha)

Festival (Joy)

Tamasha (Kupa)

Festival (Give)

Tamasha (Jamaa)

Festival (Relative)

Tamasha (Nyekundu)

Festival (Red)

Kikabila (Manjano)

Tribal (Yellow)

Kikabila (Bluu)

Tribal (Blue)

Ngamia mfupa (Moja)

Camel Bone (One)

Ngamia mfupa (Mbili)

Camel Bone (Two)

Meli

Sail

Bonbon

Bonbon

Jade Kijani

Green Jade

Zen

Zen

Aminifu

Devoted

Kioo na Matanzi

Crystals and Loops

Kani

Energy

Mto Unapita

A River Runs

Brasi

Brass

Nasa

Capture

Kauri (Mara Tatu)

Cowry (Triple)

Kauri (Kahawia)

Cowry (Brown)

Kauri (Manjano)

Cowry (Yellow)

Kauri (Bluu)

Cowry (Bluu)

Kauri (Mti)

Cowry (Wood)

Kauri (Nyeusi)

Cowry (Black)

Kauri (Nyeupe)

Cowry (White)

Kauri (Rasta)

Cowry (Rasta)

Kauri (Maradufu)

Cowry (Doubled)

Malkia wa ng'ombe

Cowry Queen

Uwazo

Fancy

Kuvutia

Alluring

Kifalme

Splendorous

Kishairi

Poetic

Ya kupendeza

Glamorous

Bora

Supurb

Bila makosa

Flawless

Kung'ara

Radiant

Kubwa

Grand

Maalum

Special

Usawa

Harmonious

Begi la diaper (Mama)

Diaper bag (Mama)

Mfuko wa mkonge (Isiyosahaulika)

Sisil Bag (Unforgettable)

Mfuko wa mkonge (Ukorofi)

Sisil Bag (Ravishing)

Mfuko wa mkonge (Graceful)

Sisil Bag (Graceful)

Nyekundu

Scarlet

Ebony

Ebony

Kufadhaikai

Blushing

Rangi

Color

Matumbawe

Coral

Ginger

Coral

Kipekee

Unique

Ajabu

Remarkable

Isiyo ya kawaida

Unorthodox.

Kung'aa

Dazzling.

Kustawi

Thriving

Utamaduni

Culture

Tropiki

Tropic

Mchanga

Ochre

Kuanzishwa

Establishment

Mkoba (Wasomi)

Backpack (Elite)

Mkoba (Waheshimiwa)

Backpack (Nobility)

Kkoba wa sarafu (Kijani)

Coin Purse (Green)

Kkoba wa sarafu (Nyekundu)

Coin Purse (Red)

Kkoba wa sarafu (Tembo)

Coin Purse (Elephant)

Ghana

Ghana

Pete ya Maua & Bangili (Manjano)

Flower Ring & Bracelet (Yellow)

Pete ya Maua & Bangili (Chokaa Kijani)

Flower Ring & Bracelet (Lime Green)

Pete ya Maua & Bangili (Kijivu Giza)

Flower Ring & Bracelet (Dark Grey)

Pete ya Maua & Bangili (Nyeusi)

Flower Ring & Bracelet (Black)

Pete ya Maua & Bangili (Nyeupe)

Flower Ring & Bracelet (White)

Pete ya Maua & Bangili (Chungwa)

Flower Ring & Bracelet (Orange)

Pete ya Maua & Bangili (Nyekundu)

Flower Ring & Bracelet (Red)

Pete ya Maua & Bangili (Kahawia)

Flower Ring & Bracelet (Brown)

Pete ya Maua & Bangili (Waridi)

Flower Ring & Bracelet (Pink)

Ankh

Ankh

Bangili ya cowry

Cowry Bracelet

Bangili ya ng'ombe mara mbili

Double Cowry Bracelet

Gucci Guilty

Perfume Oil

Gucci Guilty Black

Perfume Oil

Hekima

Wisdom

Iliyopangwa

Organized

Iliyosafishwa

Polished

Imekamilika

Accomplished

Inafaa

Fit

Inapendeza

Admirable

Jasiri

Brave

Kali

Sharp

Kanuni

Principled

Karismatik

Charismatic

Kifahari

Ingenuity

Kijamii

Social

Kina

Depth

Kujiamini

Confidence

Kushawishi

Convincing

Kuvumilia

Preserving

Kuwajibika

Responsible

Matumaini

Optimistic

Michelle Obama

Perfume Oil

Mkali

Vigorous

Mozambique

Mozambique

Mtawala

Ruler

Mtoto asiye na Mama

Motherless Child

Nguvu

Strength

Nidhamu

Disciplined

Paris Hilton

Perfume Oil

Patti LaBelle

Perfume Oil

Pete ya Cowry (Bluu ya kifalme)

Cowry Ring (Royal Blue)

Pete ya Cowry (Bluu)

Cowry Ring (Blue)

Pete ya Cowry (Manjano)

Cowry Ring (Yellow)

Pete ya Cowry (Mara nne)

Cowry Ring (Quadruple)

Pete ya Cowry (Mara Tatu)

Cowry Ring (Trinity)

Pete ya Cowry (Nyekundu)

Cowry Ring (Red)

Pongezi

Admiration

Salama

Secure

Tamaa

Desire

Tamka

Articulate

Ubunifu

Creativity

Ukamilifu

Perfection

Upyaji

Renewal

Ushindani

Competitive

Ustadi

Masterful

Vitendo

Practical

Werevu

Ingenuity

Waangalizi

Observant

Halle Berry

Perfume Oil

Mariah Carey

Perfume Oil

White Diamonds

Perfume Oil

Beautiful

Perfume Oil

360 Degrees

Perfume Oil

Unforgivable

Perfume Oil

Pink Sugar

Perfume Oil

Sex On The Beach

Perfume Oil

Ed Hardy

Perfume Oil

Burberry

Perfume Oil

Lucky You

Perfume Oil

CoCo Mademoiselle

Perfume Oil

Butt Naked

Perfume Oil

Curve

Perfume Oil

Gold Magic Woman

Perfume Oil

Amazing Woman

Perfume Oil

Michael Kors

Perfume Oil

CoCo Chanel No.5

Perfume Oil

Burberry Touch

Perfume Oil

Dime Piece

Perfume Oil

Vera Wang

Perfume Oil

Prada

Perfume Oil

RiRi

Perfume Oil

Beyonce Pulse

Perfume Oil

Coach Poppy

Perfume Oil

Gucci Bloom

Perfume Oil

Barack Obama

Cologne Oil

Usher

Cologne Oil

Happy

Cologne Oil

Prada

Cologne Oil

Mambo

Cologne Oil

Creed

Cologne Oil

Creed Imperial

Cologne Oil

Creed Royal Water

Cologne Oil

Creed Aventus

Cologne Oil

Ed Hardy

Cologne Oil

Gucci Guilty Black

Gucci Guilty Black

Gucci Platinum

Cologne Oil

Polo Blue

Cologne Oil

Polo Red

Cologne Oil

Polo Sports

Cologne Oil

Channel Blue

Cologne Oil

Curve Crush

Cologne Oil

1 Million Man

Cologne Oil

1 Million Lucky

Cologne Oil

Romance Silver

Cologne Oil

Diesel Plus

Cologne Oil

Kenneth Cole Black

Cologne Oil

Sunset Heat

Cologne Oil

Very Sexy

Cologne Oil

Langerfield

Cologne Oil

St Laurent Yves Y

Cologne Oil

Obsession

Cologne Oil

Black Panther

Cologne Oil

Absolute

Cologne Oil

Panty Dropper

Cologne Oil

Tom Ford

Cologne Oil

Kumbuka

Note

Kuangaza

Sparkle

Imetekwa

Captured

Mioyo Iliyounganishwa

Conjoined Hearts

Topazi

Topaz

Jiwe la Jade la Kijani

Green Jade Stone

Kubadilika

Convergence

Nyeusi Onyx

Brass Fence

Kina

Depth

Maelewano

Harmony