3440890135995282

Vungu (tano)

Hollowed-circle (five)

Vungu (sita)

Hollowed-circle (six)

Vungu (saba)

Hollowed-circle (seven)

Vungu (nane)

Hollowed-circle (eight)

Tiara (Kijani)

Kite (Green)

Tiara (Dhahabu)

Kite (Gold)

Tiara (Bluu)

Kite (Blue)

Zulu (Manjano)

Kite (Yellow)

Mwamba wa Wasichana Weusi (A Kirasta)

Black Girls Rock (Rastafarian)

Mwamba wa Wasichana Weusi (Hudhurungi)

Black Girls Rock (Light Brown)

Mwamba wa Wasichana Weusi (Nyeusi)

Black Girls Rock (Black)

Jambo La Maisha Nyeusi (nyeusi)

Black Lives Matter (Black)

Jambo La Maisha Nyeusi (Hudhurungi)

Black Lives Matter (Light Brown)

Uzuri wa asili (Kahawia)

Motherland (Brown)

Uzuri wa asili (Hudhurungi)

Motherland (Light Brown)

Nguvu Nyeusi

Black Power

Afrika ya mbao (Kahawia)

Wooden Africa ( Brown)

Ankh (moja)

Ankh (one)

Gye Nyame

The Supremacy of God.

Afro (Hudhurungi)

Afro (Light Brown)

Mwanamke mweusi (mbili)

Black Woman (two)

Uchawi wa Msichana mweusi

Black Girl Magic

Ua

Bloom

Utatu (Kijani)

Trinity (Green)

Utatu (Rangirangi)

Trinity (Multicolored)

Wazi (Bluu)

Sincere (Blue)

Tarabe (Bluu Nyepesi)

Double (Light Blue)

Tarabe (Kijani)

Double (Green)

Tarabe (Nyeupe)

Double (White)

Mfupa (Tatu)

Bone (Three)

Mfupa (Msambamba)

Bone (Rhombus)

Ya Jumla

Global

Msambamba

Rhombus

Jani (Waridi)

Leaf (Pink)

Ankh (Waridi)

Ankh (Pink)

Ankh (Feruzi)

Ankh (Turquoise)

Afrika (Moja)

Africa (One)

Afrika (Mbili)

Africa (Two)

Afrika (Tatu)

Africa (Three)

Afrika (Nne)

Africa (Four)

Afrika (Sita)

Africa (Six)

Afrika (Kumi na moja)

Africa (Eleven)

Duaradufu (Mbili)

Oval (Two)

Duaradufu (Tatu)

Oval (Three)

Duaradufu (Nne)

Oval (Four)

Chozi (Moja)

Tear (One)

Chozi (Mbili)

Tear (Two)

Chozi (Tatu)

Tear (Three)

Chozi (Nne)

Tear (Four)

Chozi (Tano)

Tear (Five)

Nusuduara (Moja)

Semi-Circle (One)

Nusuduara (Mbili)

Semi-Circle (Two)

Nyumbani (Moja)

Home (One)

Nyumbani (Mbili)

Home (Two)

Shada (Nyeusi)

Tassel (Black)

Matanzi (Rasta)

Loops (Rastafari)

Matanzi (Upendo)

Loops (Love)

Tamasha (Upendo)

Festival (Love)

Tamasha (Furaha)

Festival (Joy)

A Jadi

Traditional

Ya Kawaida

Classic

Viliyoagizwa

Prescribed

Imetengwa

Sanctioned

Meli

Sail

Zen

Zen

Aminifu

Devoted

Kioo na Matanzi

Crystals and Loops

Kani

Energy

Mto Unapita

A River Runs

Brasi

Brass

Nasa

Capture

Kauri (Bluu)

Cowry (Bluu)

Kauri (Manjano)

Cowry (Yellow)

Kauri (Nyeupe)

Cowry (White)

Nchi

Homeland

Mama

Mother

Tamu

Sweet

Mwezi wa Crescent

Crescent Moon

Hafla ya Kupotea

Waning Crescent

Afrika ya mbao (Nyeusi)

Wooden Africa ( Black)